Agile Leadership – Szkolenie Online

agile leadership-szkolenie online

JAK BYĆ ZWINNYM LIDEREM?

Peter Drucker, w jednym z wywiadów, którego udzielił George’owi Harrisowi, zapytany o rolę menedżera w społeczeństwie opartym na wiedzy, powiedział:

„Musicie nauczyć się zarządzać w sytuacjach, w których nie macie władzy, i nie możecie rozkazywać; w których ani nie jesteście kontrolowani, ani nie sprawujecie kontroli”.

To zmiana fundamentalna, która dotyka coraz większej liczby współczesnych liderów i menedżerów. Jak zarządzać zespołami, nad którymi nie mamy władzy i których nie możemy w pełni kontrolować? Jak przygotować się do roli zwinnego lidera? Jak się w niej rozwijać i sprawdzać w codziennych sytuacjach?

Władza i autorytet, który wynika z pełnionego stanowiska, a nawet same kompetencje, to dzisiaj za mało, żeby lider odnalazł się w zwinnym świecie. We współczesnym przywództwie liczy się przede wszystkim umiejętność budowania zaufania i utrzymywania odpowiednich relacji z ludźmi, którym mamy przewodzić.

agile leadership-online

Od czego więc zależy bycie zwinnym liderem?

Kevin Murray, autor książki „Inspirująca komunikacja” napisał, że:

„Największą przeszkodą, która utrudnia przywódcom kształtowanie przyszłości, nie jest brak wiedzy, ale raczej nieumiejętne zarządzanie relacjami oraz błędy popełniane w komunikacji”.

Bycie zwinnym liderem, w dużym stopniu zależy dzisiaj od aktywów niematerialnych: inteligencji emocjonalnej, autentyczności, samoświadomości, empatii, a także umiejętności słuchania. Kompetencje merytoryczne lidera nie mają już teraz takiego znaczenia, co kiedyś. Dbałość o najlepsze wyniki musi iść w parze z utrzymywaniem dobrych relacji z ludźmi, którym mamy przewodzić.

JAKI JEST CEL SZKOLENIA?

Na tym szkoleniu pokażemy, na co zwrócić uwagę w byciu zwinnym liderem dzisiaj. Dowiesz się, jak ożywić swoją wizję i wartości tak, żeby wzbudzić rezonans w Twoim zespole i otoczeniu. Poznasz techniki, które pomogą Ci wzmacniać Twoje aktywa niematerialne, takie jak: samoświadomość, samokontrolę, empatię i otwartość.

Poznasz sekretny przepis na to jak wprowadzić zwinność do Twojej organizacji. To, co? Wchodzisz w to?

 

agile leadership-online-2

 

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE

Szkolenie „Agile Leadership” dedykowane jest dla liderów i menedżerów, którzy chcą nauczyć się zarządzać w sytuacjach, kiedy nie mają władzy i nie mogą sprawować kontroli – w świecie interdyscyplinarnych i samoorganizujących się zespołów.

To szkolenie, w szczególności dedykowane jest dla liderów i menedżerów średniego szczebla. Nasze doświadczenie w pracy ze zwinnymi organizacjami pokazuje, że ta grupa otrzymuje wciąż za mało zewnętrznego wsparcia w procesach zwinnych transformacji. A ich błędy i niedociągnięcia są odczuwane najbardziej przez członków zwinnych zespołów i organizację.

JAK PROWADZIMY SZKOLENIE?

Szkolenie ma formę treningu umiejętności prowadzonego online. Podstawowe treści przekazujemy w formie prezentacji (mini wykład), następnie ĆWICZYMY indywidualnie i w podgrupach. Szkolenie prowadzone jest na żywo!!!

agile leadership-online-3

Po każdym ćwiczeniu, robimy wnikliwą analizę. Wspólnie omawiamy każdą sytuację. Dzielimy się informacją zwrotną.

CERTYFIKAT

Po zakończeniu szkolenia otrzymasz zjawiskowy certyfikat, potwierdzający nowo nabyte umiejętności.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Cena szkolenia: 429 PLN brutto

Miejsce szkolenia: ONLINE

Otrzymasz:

 • Pracujemy 2 dni po 4 godziny (9.00-13.00)
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Materiały (pre-work i post-work)
 • Grupa nie większa niż 15 osób

Potrzebujesz:

 • Komputer lub laptop, tablet z dostępem do internetu o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s – dla zapewnienia stabilności połączenia zalecamy użycie standardowego kabla ethernet (sprawdzić prędkość możesz za pomocą testu online (Speedtest).
 • Aktualna wersja przeglądarki (zalecamy Mozilla Firefox, Google Chrome).
 • Kamera i mikrofon, dzięki którym będziesz mógł brać aktywny udział w szkoleniu.
 • Zestaw słuchawkowy, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 • Do realizacji usługi, wykorzystywane będą następujące narzędzia:
  1. ZOOM (https://zoom.us/) – program do prowadzenia spotkań online, z możliwością dzielenia uczestników na grupy (funkcja „Breakout Room)
  2. MIRO (https://miro.com/) – wirtualna tablica do pracy zdalnej w zespole
  3. Dropbox (https://www.dropbox.com/) – dysk w chmurze, z materiałami

Trener