Scrum4Teams

Czas rozpoczęcia

09:00

16 października 2019

Czas zakończenia

17:00

17 października 2019

Miejsce

Kraków

Szkolenie dla zespołów scrumowych!

Scrum to metoda, której sedno stanowi praca zespołowa. Zespoły scrumowe są autonomiczne. Same organizują swoją pracę. Dzięki samodzielnemu podejmowaniu decyzji, ludzie czują większą więź z firmą, wzrasta ich poziom odpowiedzialności. Posiadają większą autonomię w działaniu, stąd też bardziej angażują się w wykonywaną pracę. Praca w grupie zmusza ich do podejmowania wspólnych działań, dlatego też starają się dążyć do tworzenia dobrej atmosfery w środowisku pracy, polepszenia kontaktów osobistych, lepszej komunikacji i wzajemnego przepływu informacji.

Szkolenie Scrum4Teams to zestaw praktycznych narzędzi, które pomogą Wam skutecznie wdrażać i stosować zwinne praktyki w Waszych projektach, a także budować i doskonalić pracę zespołów scrumowych w organizacji.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy na temat metody Scrum, a także praktycznych umiejętności, związanych z codzienną pracą w zwinnym zespole projektowym.

Dla kogo jest to szkolenie?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności wszystkich członków zespołów projektowych – programistów, testerów, analityków, kierowników projektów, a także wszystkich zainteresowanych, zarówno pogłębieniem swojej wiedzy na temat prowadzenia projektów w oparciu o metodę Scrum, a także jej wdrożeniem w codziennym życiu projektowym.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu:

 • Zwinnych metod tworzenia oprogramowania
 • Różnic między tradycyjnym i adaptacyjnym procesem wytwórczym
 • Zasad budowania produktów w metodach agile
 • Ról i obowiązków członków zespołów scrumowych
 • Zarządzania wymaganiami w projektach agile
 • Zasad planowania projektów prowadzonych w sposób zwinny (planowanie punktów milowych oraz poszczególnych sprintów)
 • Narzędzi wspomagających pracę w projektach agile
 • Sposobów komunikacji oraz śledzenia postępu prac

Co powinieneś wiedzieć zanim się zapiszesz?

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, z uwzględnieniem wykładów, ćwiczeń, a także dyskusji, podczas których analizowane są konkretne problemy, związane z wdrożeniem metody Scrum w codziennym życiu projektowym.

Drugiego dnia warsztatów uczestnicy wezmą udział w specjalnej grze symulacyjnej, w której przećwiczą praktyki i mechanizmy Scruma.

Cena szkolenia: 1 340 PLN brutto

Otrzymasz:

 • 2 dni szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe
 • Przerwy kawowe i lunch

Trener