Mariusz Chrapko

Prowadzenie programów zwinnej transformacji w dużych organizacjach (wsparcie grup tranzycyjnych, budowanie i coaching zespołu nawigatorów zmiany, prowadzenie warsztatów strategicznych, pomoc w wyborze projektów pilotażowych, planowanie kolejnych etapów transformacji, ewaluacja). Skalowanie metod zwinnych w dużych organizacjach (praktyki, role, Backlog Produktu, Scrum of Scrums, modele skalowania). Praca z zespołami rozproszonymi (organizacja spotkań, coaching zespołów i ról). Prowadzenie szkoleń i warsztatów na różnych poziomach organizacyjnych (Scrum Masterzy, Product Ownerzy, Zespoły Developerskie, wyższa kadra kierownicza, liderzy, członkowie zespołów).

Autor książki: Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami, Helion, 2014. Prowadzi bloga o zwinnym zarządzaniu oraz podcast „Menedżer Plus”.

Aleksandra Chrapko

Posiada certyfikat coacha ACC ICF – akredytacja międzynarodowej organizacji International Coach Federation. Prowadzi indywidualne i zespołowe sesje coachingowych, działania doradcze dla zarządów, menedżerów i pracowników firm. Prowadzi projekty szkoleniowe i doradcze dla firm produkcyjnych i usługowych oraz instytucji okołobiznesowych.

Prowadzi regularne interwencje zespołowe, w tym sesje team coachingu: wspieranie samoorganizacji zespołu, poprawa komunikacji i poziomu kohezji, budowanie świadomości ról zespołowych, zwiększenie motywacji i determinacji zespołów, zarządzanie różnorodnością (style poznawcze), łącząc podejście coachingowe z ACT. Jest praktykiem Analizy Transakcyjnej (Certyfikat szkolenia 101).

W sposób szczególny specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania ludźmi (kierowanie, motywowanie, budowanie i współpraca w zespole), rozwijania umiejętności społecznych (komunikacja, autoprezentacja, stres i asertywność, rozwój zawodowy i osobisty) oraz podstaw negocjacji i obsługi klienta.

Więcej na aleksandrachrapko.pl